Dbajmy o siebie

Dostosowując się do nowego rozporządzenia władz państwowych, w kościele przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, może być 1 osoba na 15 m2 , z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa.

Biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową naszego kościoła do świątyni może wejść 25 osób. Rodzina, która ma zamówioną intencję ma pierwszeństwo, przychodząc min. 10 minut wcześniej i zajmuje miejsca w pierwszych ławkach. Podejmujemy ten reżim sanitarny w trosce o każdego z nas!!!

Prosimy zachowywać odległości i siadać w co trzeciej ławce.

Przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem.

Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny podchodzić jako pierwsze – w niedzielę do kapłana udzielającego od strony zakrystii – a dopiero po nich, ci którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust;

W trosce o Was my kapłani przed udzielaniem komunii św. dezynfekujemy ręce i udzielamy Komunii Świętej z zasłoniętymi ustami i nosem.

Top