Triduum Paschalne – Piątek

Drugi dzień Triduum to dzień szczególnego spojrzenia na krzyż. Już od godzin rannych mogliśmy adorować Chrystusa w ciemnicy. W godzinie śmierci Pana została odprawiona Droga Krzyżowa, a o godzinie 18 spotkaliśmy się na nabożeństwie.
„Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, pójdźmy z pokłonem…”
Po nabożeństwie, Najświętszy Sakrament został procesyjnie wniesiony do grobu. Adorację do godziny 21 prowadziła młodzież.

Top