Triduum Paschalne – Sobota

Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki.
Trzeci dzień Triduum. Wszyscy parafianie przybyli dziś ze świecami. O godzinie 20:00 rozpoczęto od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału. Będzie on służył i rozświetlał naszą świątynię prze kolejny rok. W kościele zabrzmiał już okrzyk radosnego „Alleluja”, Chrystus Zmartwychwstał, a przy zapalonych świecach, świadomie odnawialiśmy przyrzeczenia chrzcielne…

Top