Obrona Poczętego Życia

VII Niedziela zwykła była dla naszej Parafii nieco inna od pozostałych. Do wspólnoty parafialnej przybyli wolontariusze z Fundacji SOS Obrona Poczętego Życia: p. Jarosław Atras i p. Justyna Madeksza. Na zakończenie każdej Mszy Świętej, po ogłoszeniach parafialnych, na ambonę wkraczał p. Jarosław, by w krótkich słowach przedstawić siebie i Fundację – która istnieje już od 16 lat.

Fundacja prowadzi domy samotnej matki, wydaje żywność i odzież swoim podopiecznym, tworzy i prowadzi ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie, organizuje akcje letnie i zimowe dla najuboższych dzieci, prowadzi sale rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, wydaje kwartalnik „Moja Rodzina”.
Po Mszy św. wolontariusze rozdawali przed kościołem foldery i kalendarze, które są „cegiełkami” pomocy dla Fundacji i zbierali ofiary.

ks. Jerzy Czaja

Więcej informacji o SOS na http://www.sos-obronazycia.org.pl/


Top