Podsumowanie miesiąca

Dnia 06.10.05. mamy pierwszy czwartek miesiąca. Pierwszy czwartek jest zawsze podsumowaniem miesiąca ministranckiego.Ten dzień zapoczątkuje Msza Św. o godzinie 18.00 po której wszyscy ministranci udadzą się do oratorium. Gościem na podsumowaniu miesiąca będzie Ks. Robert Szatanik – odpowiedzialny za ministrantów w naszej Inspektorii, który mianuje kandydatów na ministrantów, a ministrantom rozda legitymacje ministranckie.
Obecność wszystkich ministrantów obowiązkowa…

Top