Odpust Parafialny

Głównym punktem uroczystości była Msza Św., podczas której Ks. Inspektor prof. dr hab. Zbigniew Łepko wypromował na lektorów 7 ministrantów: Mateusza Hreczucha, Marcina Prościaka, Michała Ilczyszyna, Piotra Sitko, Rafała Pietrzaka, Stanisława Matysiaka, Adama Dobrzańskigo.

Ksiądz Inspektor podczas kazania podkreślał wagę i znaczenie tej posługi dla Kościoła, przypominał lektorom, że ta funkcja zobowiązuje nie tylko do głoszenia Słowa Bożego wiernym, ale i do świadczenia o nim własnym życiem. Mówił także o posłannictwie Archaniołów i odniesieniu tego posłannictwa do życia każdego człowieka. Celabrans docenił także oprawę uroczystości ze szczególnym wyróżneniem chóru, który określił słowami: „Prosze państwa – to jest poziom”, na co wierni zareagowali brawami.
Po Liturgii Ks. Kamil udał się do bramy naszego Kościoła by poświęcić pojazdy, Ks. Inspektor wręczył Liturgicznej Służbie Ołtarza pamiątkowe książeczki o Św. Dominiku Savio, a parafianie udali się do Oratorium na odpustowy poczęstunek.

Warto dodać również, iż część ministrantów po raz pierwszy ubrana była w „Sutanelle” które pojawiły się w naszej parafii.

Top