Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystość ta jest jednym z najstarszych świąt Matki Boskiej. Radosna wieść jaką przyniósł Maryi archanioł Gabriel, bardzo wcześnie skłoniła Kościół do uczczenia tego wyróżnienia Matki Bożej osobnym świętem. Już Ojcowie Kościoła jak św. Anzelm czy też św. Wawrzyniec Justynian mówili: „Gdy się o Maryi powie tylko, że jest Matką Boga, przechodzi to wszelką godność , którą można by po Bogu wypowiedzieć lub pomyśleć” (św. Anzelm). Z tej godności wypływa jej Niepokalane Poczęcie, jej anielska czystość dziewicza, niezmierzona pełność łask jej, wzniosłość i doskonałość jej cnót. „Ponieważ stała się Matką Boga została przez to Drabiną do nieba, Bramą niebieską, Opiekunką świata, prawdziwą Pośredniczką między Bogiem a ludźmi” (św. Wawrzyniec Justynian).

Top