Jan Paweł II jest z nami

Liturgiczne obchody 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II będą decyzją Episkopatu Polski sprawowane w sobotę, 10 kwietnia. Dzień później rozpocznie się ogólnopolskie duchowe przygotowanie do wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze.

W tym roku rocznica śmierci Jana Pawła II wypada w Wielki Piątek. W związku z tym w Polsce Msze św. z modlitwą o beatyfikację Papieża będą sprawowane 10 kwietnia, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

11 kwietnia to pierwsza „papieska niedziela”, która zainauguruje duchowe przygotowanie Polaków do wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Przez dziewięć miesięcy w każdą drugą niedzielę media będą przypominać papieskie nauczanie z kolejnych wizyt w Ojczyźnie. Następujący po niej „tydzień duszpasterski” w parafiach, szkołach i innych środowiskach wypełnią Msze św., nabożeństwa, adoracje, sympozja, dyskusje i spotkania, podczas których rozważane będzie przesłanie Papieża do rodaków.

„Zostań z nami!” – to wielokrotnie powtarzane wołanie Polaków do Ojca Świętego w trakcie jego pielgrzymek do Ojczyzny. Odpowiedzią na nie jest hasło duchowego przygotowania do wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze – „Jestem z Wami – przesłania do Polaków”.

Koordynacją przygotowań zajmuje się Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W inicjatywę aktywnie włączą się stypendyści Fundacji i Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Swój udział w przedsięwzięciu zadeklarowały też ruchy katolickie, instytucje świeckie i kościelne.

Punktem kulminacyjnym przygotowań będzie Dzień Papieski, obchodzony 10 października br. pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”. Przedsięwzięcie jest realizowane niezależnie od oczekiwanej decyzji Stolicy Apostolskiej w sprawie terminu włączenia Papieża Polaka do grona świętych i błogosławionych.

Centrum informacyjnym o duchowych przygotowaniach i o samym procesie beatyfikacyjnym będzie strona internetowa, umieszczona pod adresem www.dzienpapieski.pl. Wortal ten jest efektem wspólnych działań mediów, zrealizowanym w hołdzie Janowi Pawłowi II, który zwracał uwagę na to, że powinny one razem z Kościołem pełnić służbę dla dobra społeczeństwa. Pełna wersja strony zostanie uruchomiona 10 kwietnia.

Top