Historia i informacje

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła
w Szczecinie – Wielgowie

Kapłani – Salezjanie:

 • Ks. Proboszcz mgr Gwidon Ekert SDB– Dyrektor Wspólnoty Salezjańskiej, opiekun: SSWM, RWWD i grupy charytatywnej
 • Ks. mgr Dariusz Dąbrowski SDB – katecheta, kierownik Oratorium, opiekun: LSO, OAZY, ZHR
 • Ks. mgr Jacek Kochański SDB – Opiekun chóru parafialnego, spowiednik
 • Ks. Franciszek Warniewski SDB – Kapelan szpitala, Opiekun Żywego Różańca
 • Ks. mgr lic. Stanisław Skopiak SDB – Spowiednik

Wspólnoty parafialne:

 • Salezjańska Oaza Młodzieżowa
 • Żywy Różaniec
 • Ministranci i lektorzy
 • ZHR 2SDH „TRAKT”
 • Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
 • Chór parafialny

przy parafii działają też: Oratorium Salezjańskie – Świetlica Środowiskowa, grupa charytatywna.

Czasopisma:

 • „Don Bosco”
 • „Przewodnik Katolicki”
 • „Rycerz Niepokalanej”
 • „Gość Niedzielny”
 • „Mały Gość Niedzielny”
 • „L’Osserwatore Romano”
 • „Apostolstwo Chorych”
 • „Niedziela” – 40 egz.

Troszkę historii
W połowie kwietnia 1946 roku do ówczesnej wsi Wielichowo (obecne Wielgowo) i Sławociesza przybyła grupa repatriantów ze wsi Zuber pod Lwowem wraz ze swoim kapłanem księdzem kan. Mieczysławem Bryczkowskim. Przywieźli ze sobą sprzęt liturgiczny, chorągwie, figury i paramenty kościelne. Wkrótce dołączyli do nich repatrianci z Rzęsnej Polskiej, także spod Lwowa. Świątynia protestancka w Wielgowie została całkowicie zniszczona wskutek działań wojennych, a katolicka kaplica, mieszcząca się na piętrze, mogła pomieścić zaledwie stu wiernych. W związku z taką sytuacją znaleziono budynek mieszkalny, który po odpowiedniej wewnętrznej adaptacji stał się pierwszym kościołem pw. Świętego Michała Archanioła, mogącym pomieścić około 600 osób. Poświęcenia Domu Bożego w Wielgowie dokonano w pierwszy odpust parafialny 29 września 1946 r. Wkrótce naprzeciw kościoła Starostwo Gryfińskie przyznało parafii budynek na plebanię. Plebanię zdobi portret pierwszego proboszcza Wielgowa, ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego14 lutego 1947 r. zmarł pierwszy proboszcz Wielgowa ks. kan. M. Bryczkowski, który został pochowany na miejscowym cmentarzu, a pamięć o nim ciągle jest żywa wśród parafian, czego dowodem są liczne modlitwy, intencje mszalne i troska o grób. Przedłużenie głównej ulicy Wielgowa – Bałtyckiej otrzymało imię i nazwisko tego pierwszego, polskiego kapłana w Wielgowie. Przez 10 miesięcy osieroconą parafią zajmowali się księża z Towarzystwa Chrystusowego, dojeżdżając z sąsiedniego Dąbia. 4 grudnia 1947 r. parafię przejęli kapłani z Towarzystwa Salezjańskiego, prowadząc ją do dnia dzisiejszego. Pierwszym jej salezjańskim proboszczem był ks. Paweł Krasek, zaś rodzina parafialna liczyła wtedy 1361 osób. Początkowo dość często zmieniali się proboszczowie tej parafii. W latach 1949 – 1966 byli nimi kolejno: ks. dr Marian Jankowski, ks. Maciej Kampa, ks. Konrad Pyrek i ks. Marcin Dokudowiec. W październiku 1958 r. Księża Salezjanie przeprowadzili pierwsze Misje Święte, poświęcając parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Postawiono też krzyż misyjny. W roku 1966 proboszczem parafii został ks. Jan Kłoczko, a pierwszym kapelanem szpitala w Zdunowie – ks. Jan Bejnarowicz. W maju 1968 r. umarł były proboszcz parafii ks. Marcin Dokudowiec, a jego ciało zostało pogrzebane na lokalnym cmentarzu. 1 sierpnia 1968 r. do parafii w Wielgowie przybył ks. Jacek Kochański, który jako katecheta pracuje w tej salezjańskiej parafii do chwili obecnej. Dał się też poznać jako znakomity chórmistrz, prowadząc cały parafialny chór, który ubogaca Najświętszą Ofiarę w każdą niedzielę i święto kościelne o godzinie 13.00.
W roku 1974 proboszczem parafii został ks. Franciszek Warniewski, który rozpoczął starania o przebudowę kościoła. Prace budowlane kontynuował następny proboszcz ks. Stanisław Truś, który nominację otrzymał 12 grudnia 1977 roku. W nowym kościele będącym jeszcze w stanie surowym pierwszą Mszę św. odprawił 23 marca 1978 r. ks. bp Jan Gałecki. Rozpoczęto prace przy budowie wieży kościelnej. Kościół parafialny w Szczecinie – Wielgowie Wtedy właśnie umarł kolejny kapłan Wielgowa – ks. Jan Bejnarowicz – po 12-letniej służbie kapelana w pobliskim szpitalu. W grudniu 1978 roku został pochowany na cmentarzu w Wielgowie. Rok później parafia przeżywała Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 30 września 1981 r. Sufragan Szczecińsko-Kamieński ks. bp Jan Gałecki dokonał poświęcenia kościoła. 4 sierpnia 1985 r. nowym, długoletnim proboszczem wielgowskiej parafii został ks. Kazimierz Napierała. Nowy administrator parafii wstawił witraże w kościele oraz stacje Drogi Krzyżowej autorstwa ks. Tadeusza Furdyny SDB. We wrześniu 1986 r. parafianie przeżyli Misje Święte prowadzone przez przybyłych specjalnie na te święte dni Księży Salezjanów. Postawiono też nowy krzyż misyjny. Dokonano przebudowy domu katechetycznego oraz kupiono teren pod budowę domu parafialnego. W roku 1992 umarł wieloletni kapelan szpitalny ks. Stefan Pawlaczyk. W tym samym roku otrzymano zgodę na postawienie krzyża na miejscowym cmentarzu komunalnym. Przeprowadzono także remont kapitalny kaplicy w Niedźwiedziu. We wrześniu 1994 r. ówczesny Metropolita Szczecińsko – Kamieński ks. abp Marian Przykucki dokonał kanonicznej wizytacji parafii, odwiedzając również szkołę podstawową, szpital i kaplicę w Niedźwiedziu, odległą o pięć kilometrów od kościoła parafialnego. 9 czerwca 1996 r. Wielgowo uroczyście obchodziło Złote Gody Kapłańskie ks. Jacka Kochańskiego. Nieco później ufundowano i poświęcono tablicę pamięci 24. niewinnie zamordowanych w Żubrzy koło Lwowa, która została postawiona w pobliżu kościoła w Wielgowie.
W 2001 roku społeczność parafialna i personel szpitalny wraz z chorymi bardzo przeżyli śmierć ks. Gustawa Zająca, który przez 9 lat służył jako wikariusz i kapelan. W lipcu 2001 roku nastąpiła zmiana proboszcza: w miejsce ks. Kazimierza Napierały, który prowadził tę parafię przez 16 lat, nowym proboszczem został ks. Jerzy Czaja (14 lat kapłaństwa). Przedtem był administratorem i prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Obecnie od roku 2008 proboszczem jest ks. Andrzej Marchewka.

Na podstawie artykułu Bogdana Nowaka

Parafia dziś
W kościele parafialnym w niedziele i święta odprawianych jest 5 Mszy św., a ponadto w kaplicy szpitalnej i kaplicy w Niedźwiedziu. Frekwencja na niedzielnej Liturgii mszalnej wynosi ok. 30 %. We wrześniu 2001 roku nastąpiło poświęcenie nowo zbudowanego domu parafialnego, natomiast poprzednia plebania stała się Salezjańskim Oratorium, w którym codziennie miejscowa młodzież i dzieci spędzają pożytecznie czas wolny, zgodnie z zaleceniami świętego Jana Bosko. Na terenie parafii są dwie szkoły (podstawowa i gimnazjum) oraz ośrodek wychowawczy z internatem. Co roku w parafii w okresie ferii zimowych organizowane są półkolonie, a w czasie wakacji letnich kolonie dla dzieci i młodzieży, których rodziców nie stać na inny wypoczynek. W tą wychowawczą służbę zaangażowana jest starsza młodzież, studenci i dorośli parafianie czy SSWM. W ciągu roku co dziennie działa dla dzieci w oratorium Świetlica Środowiskowa. Parafia niedawno remontowała świątynię. Budynek kościół całkowicie ocieplono i odnowiono elewację. Zostało zmienione ogrzewanie świątyni. Wszystko po to, by czas poświęcony Bogu, sakramentom i katechezom w tym Domu Bożym skupiał jak najwięcej parafian w każdą porę roku. Wokoło kościoła i na placu przed kościołem położono bruk. W grudniu 2005 oddano do użytku wyremontowane Oratorium. Nowe podłogi, wymienione okna, oświetlenie, ocieplenie ścian to tylko niektóre prace wykonane dla dobra młodzieży.

Rozkład Mszy Świętych:

Niedziela:
8:00
10:00 – Msza dla młodzieży,
11:30 – Msza dla dzieci,
13:00 – Suma z oprawą Chóru parafial.,
18:00
8.30 – kaplica szpitalna w Zdunowie,
Uwaga! W okresie wakacji nie ma Mszy o godzinie 13:00.

Każdego dnia: 9:00 i 18:00,

Dodatkowo:
16.30 – dla dzieci w pierwsze piątki miesiąca Msza św., w Wielkim Poście Droga Krzyżowa, a w październiku różaniec,
19:00 – dla młodzieży pierwsze piątki miesiąca Msza św., w Wielkim Poście Droga Krzyżowa,
17:00 – Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu
7:00 i 16:30 – Msze Roratnie w okresie Adwentu

Top