Św. Michał Archanioł

Obrazy Św. Michała Archanioła: 1 – witraż w prezbiterium naszego kościoła, 2 – obraz przywieziony z Zubrzy z prezbiterium tamtejszego kościoła, potem umieszczony w kościele (również prezbiterium). Dziś znajduje się wewnątrz domu parafialnego.

Św. Michał archanioł. W chrześcijańskiej tradycji pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10,13; 12,1; Ap 12,7 nn). Obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Stoczył walkę z Lucyferem i zbuntowanymi aniołami, którzy stali się szatanami. W Apokalipsie prowadzi anielskie zastępy do zwycięskiego boju ze smokiem – szatanem i jego sługami. Anioł sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Według Orygenesa zanosi do Boga ludzkie modlitwy. Jako „praepositus paradisi” ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. W Biblii protektor Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Patron zakonów: michalitek, michalitów; Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta; mierniczych, radiologów, rytow-ników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Także patron dobrej śmierci. A przedewszystkim naszej Parafii…

Top