wielgowo.pl

Nasz koścół

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Szczecinie - Wielgowie ul. Bałtycka 4

wielgowo.pl

Oratorium

Zapraszamy na zajęcia do świetlicy środowiskowej w Oratorium przy naszej parafii

wielgowo.pl

Parafia

Parafię prowadzą Salezjanie Księdza Bosko Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile

wielgowo.pl

O parafii

Przy parafii działają liczne Grupy i Ruchy. Dołącz do nas!

wielgowo.pl

Nabożeństwa

Msze Święte w niedziele i święta: 8:00, 10:00 – Msza dla młodzieży, 11:30 – Msza dla dzieci, 13:00 – Suma z oprawą Chóru parafialnego, 18:00. Kaplica szpitalna w Zdunowie 8:30. Każdego dnia: 9:00 i 18:00,

 

Parafialno – szkolny konkurs różańcowy

27 października mija termin przekazywania własnoręcznie zrobionego różańca na nasz coroczny konkurs.

Dziękujemy za każdy różaniec i mamy nadzieję, że jego tworzenie pozwoliło rodzinie na kilka chwil spędzonych wspólnie. Taki czas zawsze owocuje w dobro.

Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie Parafii i stronie internetowej SP13, a także przekazane przez Panią Katechetkę poprzez Dziennik Elektroniczny.

Prace – w formie zdjęć – można jeszcze nadsyłać do Pani Katechetki na adres: ewatomaszewska597@gmail.com

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej

DEKRET
o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej.

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych wprowadzonych przez władze państwowe, na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do czasu ustania powyższych obostrzeń:

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2020r. Rocznica poświęcenia własnego kościoła

1. Przeżywamy dziś Rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Dziękujemy Bogu za miejsce, w którym w sposób szczególny możemy oddawać Mu cześć i uwielbienie oraz zanosić nasze prośby. Dziękujemy za wszystkich, którzy materialnie i duchowo dbają o naszą świątynię.

2. Od 24 października z racji rozporządzenia władz państwowych w kościele przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m może być 1 osoba na 7 m 2. Powierzchnia użytkowa naszego kościoła wynosi 323 m 2 i do świątyni może wejść 46 osób.

3. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest komunikat ks. Bp Andrzeja Dzięgi, dotyczący dyspensy od niedzielnych i świątecznych Mszy św.

4. W dniu jutrzejszym ks. Krzysztof kończy swoją kwarantannę, a w środę ks. proboszcz Gwidon. Dlatego od poniedziałku będą odprawiane Msze święte przez naszych księży o godz. 9.00 i 18.00 oraz różaniec o 17.30. Z tego względu, że pozostali księża są na kwarantannie do 4 listopada, jedna intencja będzie odprawiana w kościele, a pozostałe w kaplicy zakonnej. Do środy wszystkie sprawy kancelaryjne proszę zgłaszać do ks. Jana na numer 603 248 861.

Ks. Proboszcz już w domu.

Drodzy Parafianie!!!

Pragniemy poinformować, iż Ksiądz Proboszcz wrócił już ze szpitala do naszej Wspólnoty.

Powrót Księdza Proboszcza to dopiero początek drogi do pełni sił. Przed Księdzem Gwidonem jeszcze kilka tygodni leżenia.

Dziękujemy za dotychczasową modlitwę i prosimy o nieustanny szturm do Nieba w intencji każdego z nas, a szczególnie za naszego Proboszcza.

Informacja

Od 17 października z racji rozporządzenia władz państwowych w kościele przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m może być 1 osoba na 4 m2. Powierzchnia użytkowa naszego kościoła wynosi 323 m 2 i do świątyni może wejść 81 osób.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.10.2020r.

1. Dzisiaj w 29 niedzielę zwykłą, nasza Wspólnota Parafialna znalazła się w niecodziennym położeniu. Wszyscy kapłani posługujący w naszym kościele objęci są kwarantanną.

Ks. proboszcz Gwidon w kościele jest nieobecny od 5 października. Po przyjeździe z rekolekcji, w sobotę 10 października ze względu na przeziębienie, podjął się izolacji w domu zakonnym. Gdy stan zdrowia zaczął się pogarszać – we wtorek znalazł się w szpitalu przy ul. Arkońskiej, a w środę wykryto koronowirusa. Księża zostali poddani kwarantannie i wymazom, które wykazały również Covid – 19 u ks. Krzysztofa, który od poniedziałku był na zwolnieniu lekarskim izolując się od otoczenia.

Stan zdrowia Księdza Proboszcza poprawia się, a objawy choroby u ks. Krzysztofa również ustępują. W takiej sytuacji dzisiaj wspomagają nas Salezjanie z ul. Ku Słońcu. Druga intencja odprawiana jest przez naszych księży w tym samym czasie w kaplicy zakonnej.

W tygodniu Msze o godz. 9.00 odprawiać będą księża z Kobylanki, natomiast wieczorem kościół jest zamknięty i wszystkie intencje odprawiane są również w kaplicy zakonnej.

W sprawie pogrzebu proszę się kontaktować z ks. proboszczem Pawłem Żurawińskim z Kobylanki tel. 693 518 242, a w innych sprawach z ks. Janem tel. 603 248 861.

Z całego serca dziękujemy za wyrozumiałość parafian na zaistniałą sytuację. Dziękujemy za słowa wsparcia, modlitwę i świadczenie pomocy izolowanym księżom.

2. Informujemy, iż ks. Krzysztof Szynkowski – decyzją SANEPID – u pozostaje w izolacji do dnia 25 października. Jako ozdrowieniec będzie po tym dniu mógł wrócić do codziennych posług w Parafii i szkole. Natomiast pozostali księża naszej wspólnoty pozostają w kwarantannie do 4 listopada.

3. Od 17 października z racji rozporządzenia władz państwowych w kościele przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m może być 1 osoba na 4 m2. Powierzchnia użytkowa naszego kościoła wynosi 323 m 2 i do świątyni może wejść 81 osób.

Drodzy Parafianie i znajomi!!!

Z całego serca dziękujemy Wam za wciąż pojawiające się słowa wsparcia, zapewnienia o modlitwie i otwartości na niesienie nam codziennej pomocy.

Stan zdrowia Księdza Proboszcza jest stabilny i każdego dnia delikatnie się poprawia. Ksiądz Gwidon wspierany jest jeszcze tlenem, ale pamiętajmy, że tlen to nie respirator – jak niektórzy to odbierają.

Leczenie wymaga czasu i cierpliwości, ale wszystko idzie w dobrym kierunku.

Ksiądz Krzysztof pozostaje w izolacji domowej i pod wspaniałą opieką Księdza Jana. Objawy choroby nie są zbyt uciążliwe, powoli znika wysoka temperatura, poprawia się samopoczucie.

Ksiądz Proboszcz dziękuje z serca za każdy gest jedności, za modlitwy i sam wspiera każdego z Was modlitwą płynącą ze szpitalnego łóżka.

Najnowsze informacje!!!

W dniu dzisiejszym Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała naszą wspólnotę zakonną, ze ks. Krzysztof będzie w izolacji domowej do 4 listopada, a z nim pozostali księża.

W związku z zaistniałą sytuacją od poniedziałku o godz. 9.00 Eucharystię będzie odprawiać kapłan z Kobylanki. Ewentualna druga intencja sprawowana będzie w kaplicy zakonnej.

Natomiast intencje z godz. 18.00 będą odprawiane tylko w kaplicy zakonnej i kościół będzie zamknięty.

W niedzielę parafię będą obsługiwać kapłani z zewnątrz. Możliwość skorzystania ze spowiedzi przed, albo po zakończonej Eucharystii.

Telefon kontaktowy w sprawie pogrzebu: ks. Paweł Żurawiński (Kobylanka) 693 518 242; w pozostałych przypadkach: ks. Jan Oleksiuk 603 248 861.

Prosimy o modlitwę za ks. proboszcza Gwidona i ks. Krzysztofa oraz pozostałych księży. Na bieżąco będziemy informować o sytuacji.
Salezjanie

Salezjanie

KOMUNIKAT !!!

W dniu dzisiejszym – 16 października – ks. Krzysztof otrzymał dodatni wynik badania na COVID – 19.

Wobec powyższej sytuacji będzie poddany domowej izolacji i kwarantannie do 25 października.

Ks. Krzysztof od 12 października był na zwolnieniu lekarskim i izolował się w swoim mieszkaniu. W tym czasie nie odprawiał Mszy w kościele. Ks. Stanisław i ks. Franciszek mają wynik ujemny. Ks. Jan czeka na wymaz.

W tym momencie czekamy na decyzję sanepidu i od ich zaleceń uzależniamy następne decyzje dotyczące obsługi kościoła, o których natychmiast poinformujemy parafian. Prosimy o modlitwę za ks. proboszcza Gwidona i ks. Krzysztofa oraz pozostałych księży.
Ks. Jan

KOMUNIKAT !!!

W dniu dzisiejszym – 14 października – ks. proboszcz naszej parafii Gwidon Ekert poinformował z jednoimiennego szpitala zakaźnego w Szczecinie przy ul Arkońskiej o dodatnim wyniku badania na COVID – 19.

Ks. proboszcz od 5 października był w całkowitej izolacji domowej bez kontaktu z osobami z domu i otoczenia.

Jako kapłani posługujący w parafii od dzisiaj dobrowolnie podjęliśmy się kwarantanny. Testy na coronowirusa zostaną przeprowadzone w dniu jutrzejszym (czwartek). W tym czasie Msze św. będą odprawiane przy zamkniętym kościele bez udziału wiernych.

Można uczestniczyć w sprawowanych Eucharystiach o godz. 9.00 i 18.00 przez naszą stronę internetową parafii. Komunia święta niech będzie przyjmowana duchowo. W tym czasie nie będzie odprawianych żadnych nabożeństw różańcowych oraz spotkań z udziałem księży.

Prosimy o indywidualne odmawianie różańca w domach prosząc o powrót do zdrowia dla ks. proboszcza Gwidona. My również polecamy się Waszej modlitwie i życzliwości. Na bieżąco będziemy informować o sytuacji.

Top