Wyniki wyszukiwania dla:

Dokumenty


Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • pozwolenie na chrzest od proboszcza zamieszkania rodziny spoza parafii

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zwykle w III niedzielę miesiąca o godzinie 13:00, a obowiązkowa nauka dla rodziców i chrzestnych jest w sobotę przed chrztem po wieczornej Mszy św.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej, lub ostatnie zaświadczenie katechizacji (ze szkoły poza Parafią)
 • w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej

I Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka
 • pozwolenie na przygotowanie i przyjęcie I Komunii św. od proboszcza zamieszkania kandydata spoza parafii

Małżeństwo

 • aktualne metryki chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz)
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa, celem przedstawienia potrzebnych dokumentów, sporządzenia protokołu, ustalenia dnia i godziny ślubu.
UWAGA: Świadkami sakramentów świętych mogą być tylko ludzie wierzący i praktykujący.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • pozwolenie od właściwego proboszcza, gdy zmarły mieszkał poza parafią