Wyniki wyszukiwania dla:

Historia


 

W połowie kwietnia 1946 roku do ówczesnej wsi Wielichowo (obecne Wielgowo) i Sławociesza przybyła grupa repatriantów ze wsi Zuber pod Lwowem wraz ze swoim kapłanem księdzem kan. Mieczysławem Bryczkowskim. Przywieźli ze sobą sprzęt liturgiczny, chorągwie, figury i paramenty kościelne. Wkrótce dołączyli do nich repatrianci z Rzęsnej Polskiej, także spod Lwowa. Świątynia protestancka w Wielgowie została całkowicie zniszczona wskutek działań wojennych, a katolicka kaplica, mieszcząca się na piętrze, mogła pomieścić zaledwie stu wiernych. W związku z taką sytuacją znaleziono budynek mieszkalny, który po odpowiedniej wewnętrznej adaptacji stał się pierwszym kościołem pw. Świętego Michała Archanioła, mogącym pomieścić około 600 osób. Poświęcenia Domu Bożego w Wielgowie dokonano w pierwszy odpust parafialny 29 września 1946 r. Wkrótce naprzeciw kościoła Starostwo Gryfińskie przyznało parafii budynek na plebanię. Plebanię zdobi portret pierwszego proboszcza Wielgowa, ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego14 lutego 1947 r. zmarł pierwszy proboszcz Wielgowa ks. kan. M. Bryczkowski, który został pochowany na miejscowym cmentarzu, a pamięć o nim ciągle jest żywa wśród parafian, czego dowodem są liczne modlitwy, intencje mszalne i troska o grób. Przedłużenie głównej ulicy Wielgowa – Bałtyckiej otrzymało imię i nazwisko tego pierwszego, polskiego kapłana w Wielgowie.

Przez 10 miesięcy osieroconą parafią zajmowali się księża z Towarzystwa Chrystusowego, dojeżdżając z sąsiedniego Dąbia. 4 grudnia 1947 r. parafię przejęli kapłani z Towarzystwa Salezjańskiego, prowadząc ją do dnia dzisiejszego. Pierwszym jej salezjańskim proboszczem był ks. Paweł Krasek, zaś rodzina parafialna liczyła wtedy 1361 osób. Początkowo dość często zmieniali się proboszczowie tej parafii. W latach 1949 – 1966 byli nimi kolejno: ks. dr Marian Jankowski, ks. Maciej Kampa, ks. Konrad Pyrek i ks. Marcin Dokudowiec. W październiku 1958 r. Księża Salezjanie przeprowadzili pierwsze Misje Święte, poświęcając parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Postawiono też krzyż misyjny. W roku 1966 proboszczem parafii został ks. Jan Kłoczko, a pierwszym kapelanem szpitala w Zdunowie – ks. Jan Bejnarowicz. W maju 1968 r. umarł były proboszcz parafii ks. Marcin Dokudowiec, a jego ciało zostało pogrzebane na lokalnym cmentarzu. 1 sierpnia 1968 r. do parafii w Wielgowie przybył ks. Jacek Kochański, który jako katecheta pracuje w tej salezjańskiej parafii do chwili obecnej. Dał się też poznać jako znakomity chórmistrz, prowadząc cały parafialny chór, który ubogaca Najświętszą Ofiarę w każdą niedzielę i święto kościelne o godzinie 13.00.
W roku 1974 proboszczem parafii został ks. Franciszek Warniewski, który rozpoczął starania o przebudowę kościoła. Prace budowlane kontynuował następny proboszcz ks. Stanisław Truś, który nominację otrzymał 12 grudnia 1977 roku. W nowym kościele będącym jeszcze w stanie surowym pierwszą Mszę św. odprawił 23 marca 1978 r. ks. bp Jan Gałecki. Rozpoczęto prace przy budowie wieży kościelnej. Kościół parafialny w Szczecinie – Wielgowie Wtedy właśnie umarł kolejny kapłan Wielgowa – ks. Jan Bejnarowicz – po 12-letniej służbie kapelana w pobliskim szpitalu. W grudniu 1978 roku został pochowany na cmentarzu w Wielgowie. Rok później parafia przeżywała Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 30 września 1981 r. Sufragan Szczecińsko-Kamieński ks. bp Jan Gałecki dokonał poświęcenia kościoła. 4 sierpnia 1985 r. nowym, długoletnim proboszczem wielgowskiej parafii został ks. Kazimierz Napierała. Nowy administrator parafii wstawił witraże w kościele oraz stacje Drogi Krzyżowej autorstwa ks. Tadeusza Furdyny SDB. We wrześniu 1986 r. parafianie przeżyli Misje Święte prowadzone przez przybyłych specjalnie na te święte dni Księży Salezjanów. Postawiono też nowy krzyż misyjny. Dokonano przebudowy domu katechetycznego oraz kupiono teren pod budowę domu parafialnego. W roku 1992 umarł wieloletni kapelan szpitalny ks. Stefan Pawlaczyk. W tym samym roku otrzymano zgodę na postawienie krzyża na miejscowym cmentarzu komunalnym. Przeprowadzono także remont kapitalny kaplicy w Niedźwiedziu. We wrześniu 1994 r. ówczesny Metropolita Szczecińsko – Kamieński ks. abp Marian Przykucki dokonał kanonicznej wizytacji parafii, odwiedzając również szkołę podstawową, szpital i kaplicę w Niedźwiedziu, odległą o pięć kilometrów od kościoła parafialnego. 9 czerwca 1996 r. Wielgowo uroczyście obchodziło Złote Gody Kapłańskie ks. Jacka Kochańskiego. Nieco później ufundowano i poświęcono tablicę pamięci 24. niewinnie zamordowanych w Żubrzy koło Lwowa, która została postawiona w pobliżu kościoła w Wielgowie.
W 2001 roku społeczność parafialna i personel szpitalny wraz z chorymi bardzo przeżyli śmierć ks. Gustawa Zająca, który przez 9 lat służył jako wikariusz i kapelan. W lipcu 2001 roku nastąpiła zmiana proboszcza: w miejsce ks. Kazimierza Napierały, który prowadził tę parafię przez 16 lat, nowym proboszczem został ks. Jerzy Czaja (14 lat kapłaństwa). Przedtem był administratorem i prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Od roku 2008 funkcję proboszcza pełnił ks. Andrzej Marchewka. Od 2014 roku proboszczem jest ks. Gwidon Ekert.

Na podstawie artykułu Bogdana Nowaka


W kościele parafialnym w niedziele i święta odprawianych jest 5 Mszy św. Frekwencja na niedzielnej Liturgii mszalnej wynosi ok. 20 %. We wrześniu 2001 roku nastąpiło poświęcenie nowo zbudowanego domu parafialnego, natomiast poprzednia plebania stała się Salezjańskim Oratorium, w którym codziennie miejscowa młodzież i dzieci spędzają czas wolny, zgodnie z zaleceniami świętego Jana Bosko. Na terenie parafii jest Szkoła Podstawowa nr 13 oraz ośrodek wychowawczy z internatem. Co roku w parafii w okresie ferii zimowych organizowane są półkolonie, a w czasie wakacji letnich kolonie dla dzieci i młodzieży. W tą wychowawczą służbę zaangażowana jest starsza młodzież, studenci i dorośli parafianie czy SSWM. W ciągu roku co dziennie działa dla dzieci w oratorium Świetlica Środowiskowa. Parafia niedawno remontowała świątynię. Budynek kościół całkowicie ocieplono i odnowiono elewację. Zostało zmienione ogrzewanie świątyni. Wszystko po to, by czas poświęcony Bogu, sakramentom i katechezom w tym Domu Bożym skupiał jak najwięcej parafian w każdą porę roku. Wokoło kościoła i na placu przed kościołem położono bruk. W grudniu 2005 oddano do użytku wyremontowane Oratorium. Nowe podłogi, wymienione okna, oświetlenie, ocieplenie ścian to tylko niektóre prace wykonane dla dobra młodzieży.

Kalendarium parafialne

2008

 • Szlifowanie posadzki w kościele
 • Malowanie wnętrza kościoła i wieży
 • Elektroniczne sterowanie dzwonów
 • Nowe szafy w zakrystii
 • Krzesła w prezbiterium

2009

 • Ambonka w miejscu przewodniczenia oraz mikrofony
 • Dekoracje ołtarza i ambon
 • Krzyż przy wejściu
 • Częściowy remont plebanii

2010

 • Ocieplenie kościoła
 • Poprawione i oszklone niektóre okna, opierzenia

2011

 • Dokończenie ocieplania kościoła
 • Wstawienie nowych okien w prezbiterium

2012

 • Ułożenie chodnika wokół kościoła
 • Peregrynacja relikwii Krzyża świętego
 • Misje u stóp Krzyża
 • Włączenie kaplicy w Niedźwiedziu do nowo utworzonej parafii Wniebowzięcia NMP w Reptowie (1 lipca 2012).

2013

 • Malowanie pomieszczeń Oratorium
 • Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko
 • Peregrynacja kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

2014

 • Wymiana mebli w Oratorium
 • Zmiana na stanowisku proboszcza: ks. Andrzeja Marchewkę SDB zastąpił ks. Gwidon Ekert SDB (22 czerwca 2014)
 • Zmiana ogrzewania w kościele na panelowo -promiennikowe
 • Wizytacja kanoniczna abpa Andrzeja Dzięgi (6 grudnia 2014)

2015

 • Wizytacja Radcy Generalnego ks. Tadeusza Rozmusa SDB
 • Peregrynacja obrazu św. Jana Bosko z racji 200-lecia urodzin
 • Odnowienie krzyża misyjnego (belka poprzeczna i korpus Chrystusa, impregnacja drewna)
 • Wymiana krzyża na skrzyżowaniu ul. ks. kan. Bryczkowskiego i ul. Tczewskiej oraz zamontowanie płotu wokół krzyża.
 • Zakup konsoli do gier dla Oratorium
 • Zakup 15. głosowych organów piszczałkowych, przebudowanych w 1969 r. z Dusseldorfu (Niemcy)

2016

 • Malowanie oraz ułożenie nowej podłogi na chór
 • Poświęcenie zakupionych organów i nadanie im imienia ks. prof. Jacka Kochańskiego SDB
 • Odnowienie figury Matki Bożej, która została przywieziona z Zubrzy
 • Zmarł ks. Jacek Kochański SDB (12 listopada 2016)

2017

 • Malowanie klatki schodowej oraz odnowienie schodów i wymiana drzwi balkonowych w Oratorium.
 • Misje Fatimskie
 • Rozpoczęcie pracy przy wyburzaniu starej zakrystii; budowa nowego pomieszczenia z zakrystią i toaletą.

2018

 • Instalacja kaloryferów w prezbiterium oraz szaf w salce nad zakrystią
 • Remont salki ministranckiej w Oratorium; malowanie ścian i ułożenie paneli.
 • Ułożenie chodnika od strony wschodniej kościoła.
 • Zakup mebli do Oratorium
 • Konserwacja krzyży: przy kościele oraz na skrzyżowaniu ul. ks. kan. Bryczkowskiego i ul. Tczewskiej.
 • Wymiana nagłośnienia w kościele

2019

 • Uszczelnienie okien
 • Malowanie Oratorium
 • Ułożenie mozaiki na ścianach przy figurze Serca Jezusowego i Maryi
 • Malowanie kościoła
 • Założenie monitoringu w kościele i na terenie przykościelnym

2020

 • Dokończenie wystroju kościoła
 • Wykonanie otoczenia drogi krzyżowej w kościele
 • Wymiana okien i parapetów w kościele
 • Zamontowanie bezdotykowej kropielnicy
 • Montaż nowej ambony, ołtarza oraz otoczenia tabernakulum

2021

 • Renowacja ołtarza i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 • Wykonanie stojaka pod paschał oraz figury w ołtarzach bocznych
 • Wykonanie chrzcielnicy
 • Wymiana górnych okien w kościele
 • Kontynuacja malowania kościoła
 • Montaż nowego oświetlenia
 • Wizytacja Radcy Generalnego ks. Vaclava Klementa SDB

2022

 • Malowanie dużej sali w Oratorium
 • Zamontowanie witraży w dolnych oknach świątyni
 • Święcenia kapłańskie ks. Krystiana Lipińskiego w naszym kościele 
 • Renowacja paten liturgicznych oraz krzyża procesyjnego

2023

 • Malowanie salki oazowej oraz zakup rolet do Oratorium
 • Wizyta ja kanoniczna ks. bpa Henryka Wejmana
 • Przygotowanie frontu kościoła do zamontowania nowych gablot oraz tablicy upamiętniającej konsekrację świątyni
 • Wykonanie nagrobków dla śp. ks. Franciszka Warniewskiego i śp. ks. Stanisława Skopiaka. Rozebranie i ponowne ułożenie pozostałych nagrobków i ułożenie płyt granitowych w otoczeniu grobów
 • Konsekracja kościoła przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę
 • Zmiana na stanowisku proboszcza. Ks. Gwidona Ekerta SDB zastąpił ks. Adam Ścibek SDB (25 czerwca 2023)